Over-denk iets niet. Kom rustig staan en zíe. Wát nu.

29-06-2020

Wat je geeft, ontvang je! Dus groei love! 

H.e.a.l. in wat er voor jou toe doet: 

Herken, Erken, Aanvaard en Laat los. 

Heb het fijn, 

voor jezelf, voor die ander en voor de wereld.

Waarden-vol.

Myrea