De Overgang is júist niet het einde van je leven lieverd.

01-10-2019

Met sparringspartner Miss L. de Wit heb ik gister met zachte kracht (you know me),

spijkers met koppen geslagen. We hadden drie dagen Business Boost Bootcamp achter de rug,

elkaar daar ontmoet, en de zondag kunnen bijkomen.

Maar het gonst nog door hoor! We hebben dan ook een kickass-coach van jewelste met Veronique Prins. 'Daarmee' is achterover leunen als je een business opbouwt.. nou niet bepaald de aanmoediging ;-)

En wat me inderdaad opviel tijdens drie volle dagen met elkaar aan de bak: ik heb geen zeurtje, vermoeidheidssignaal of ziek-zwak-misselijk-deuntje gehoord! Van níemand! En we waren met 235.

Dat heb ik weleens anders meegemaakt: ten tijde van werknemer zijn en 'vanuit de instellingen waar ik werkzaam was', díe cursus, díe opleiding of dát congres volgend. Want.. (met reden van beleid, visie, protocol van natuurlijk: dát bedrijf).

Alle begrip, dankbaarheid en 'goed terug kijken daar op' hoor. Veel mogen leren! Tegelijk:

Hoe vrijer en mag ik het zeggen? stérker ervaar ik de gang die wij ondernemende coaches en therapeuten gaan. Die víbes. Echt enórm. Vanuit intrinsieke motivatie

de gang van onsZelf. We zíjn nl. de verpersoonlijking van ons bedrijf, onze praktijk, onze onderneming. Geen duiken of verschuilen (meer) mogelijk. Waar wij inzakken, zakt onze onderneming in.

We kíezen zélf onze specifieke doelgroep, we kleien vanuit alles wat al tot ons kwam ónze sterkste methodiek voor precies hen, 

we kiezen óns pad en gaan voor ónze missie. En..

we've got a lót of work to do, to get there. Dus wat zegt Veronique terecht: geniet van het onderweg zijn!

En dat doen we. Allen op onze eigen post én onderling verbonden.

En dat de dag dan lang is: da's top want er is ontzettend veel te leren als je geen ondernemer was, maar op latere leeftijd wérd.

Dus hey: naar huis? No way, kom maar door.

Bert Visscher sketchte ooit: vertél, vertél, we schrijven mee! En dat deden we. Met af en toe een spannende gang naar de microfoon. Want spreken voor 235 mensen, je vraag stellen of je nog niet helemaal lekker staande 'pitch' brengen (wie ben je - wat doe je - voor wie).. dat zijn de meesten van ons niet gewend in zalen van deze omvang (zei ze wijzend naar zichzelf).

Miss L. de Wit zei gisterochtend dat ik 'inderdaad' wat duidelijker mag zijn in voor wie, met wat ik er ben. En dat valt niet mee voor mezelf, omdat ík het zelf wél zie, doorzie en overzie natuurlijk..

Dat de overgang de levensfase is, opruimen in brede zin het middel (thanks Miss L. de Wit), 

en waar vrouwen dán uitkomen.. (En waar de wereld dán heen groeit..)

Dat de overgang dus niet het einde van je leven is, beaamde Miss. L. de Wit. 

En nee, dan heb je mij:

Hier Begint Het Écht!

Ruim alle zooi op die de krochten van je bestaan - de krochten van je bestaan houden. Wat mag opgeruimd, omgevormd, weg gedaan, uitgezwaaid en achter je gelaten worden?

Ga ont-dekken wie je bent en wat je hier komt doen. Hoe je wil leven, wat je te doen staat.

Merk op wat je tegen houdt om precies díe keuzes (wél) te maken.

'Myrea helpt vrouwen op een zeker moment in het leven, de boel eens goed 'op te schonen', zei biodanza-juf Andrea Geurts vanmorgen treffend op Facebook.

Het zekere moment betreft dus: de overgang. Om tijdens deze brugfase in het leven, met al zoveel levenservaring en zelfkennis, en met nog een half leven vóór je: 

stil te staan of minstens te vertragen. En het proces te ont-wikkelen dat jóuw tweede helft in gang zet.

En dat daar lichamelijk gedoe bij hoort, dat maakt het wat Liever Opgeruimd alleen nog maar duidelijker: it's time! You're on fire! Doe iets passends met je leven,

want de bel voor de tweede ronde heeft geklonken.

Je bent nog niet dood, maar is het leven nu, het leven dat je wíl leven, 

of heb je ándere keuzes te maken. Om je inderdaad niet 'halfdood te voelen' (lol en treurig tegelijk). Eerlijk hè. Op verschillende leefgebieden..

Ont-dek en Maak ze. De keuzes. Voor jezelf, voor de ander die hiermee een leukere versie van jou ont-moet en voor de wereld.

Want je brengt méér met jeZelf Zijn. En jezelf dat toe-staan, da's stap 1, het mág een heerlijke, eerlijke tweede helft worden, 

Zijn!

Dank Veronique, dank Linda, dank alle mooie mensen op het Bootcamp, en dank lieve cliënten en volgers van Liever Opgeruimd.

Geniet mee van het Onderweg Zijn! Van ont-dekken, ont-wikkelen en ont-moeten. Het Mag Nu. Ik met mijn bedrijf, jij met jóuw leven.

Opgeruimde groet van Myrea

zie de p.s. hieronder!

alias Saar met Flair

Overgangsconsultant, Opruimcoach en Zingevingsbegeleider

p.s. 1> Wil jij ontdekken waar je in hemelsnaam begínt met kiezen, met opruimen, met léven

Download dan GRATIS De Eerste Drie Stappen naar Een Opgeruimd Bestaan. Je vindt deze in het midden van de homepagina. 

p.s. 2> En wil je in real life kennismaken met de energie en tools van Liever Opgeruimd? Gaaf! Kom dan op zaterdag 19 oktober naar Nijmegen voor 

Sarah's Opruimcafé. 

Van 10.00-12.00u. in de fijne yogastudio van Joelle's yoga en ayurveda op de Pontanusstraat 20.

Meld je tijdig aan op myrea@lieveropgeruimd.nl

Evt. meer info vind je HIER.

Tot dan!